Sköna hem! Sweet home! Embroidery

Sköna hem! Där livets rosor dofta, Sköna hem! Dit tanken flyr så ofta. Du är målet för vår hjartas läng tar, Och var är vi är till dig står all vår trängtan.

Sweet home! Where the roses of life smell, Beautiful home! Where the thought so often escapes. You are the goal of our heart’s longing, And where we are to you is all our longing.

20231202_175202